Agenda

13.03.24

/w Diane Handali (Salon Duchesse), Jessica Vosters & Gitte Van der Biest (JES Brussels), Imane Benchaou (Sophia VZW) + Lise Lopez (Eru Urbanisme) + Jan Wallyn

STADPLURAAL: ESPACE PUBLIC POUR LES FXMMES ET LES MINORITÉS DE GENRE

Architectuur & stedenbouw Beeldende kunst Buurt

RECYCLART 13-15 Rue de Manchester B1080

Openbare ruimtes zijn grotendeels ontworpen door en voor mannen; resultaat is weinig ruimte voor vrouwen en genderminderheden om elkaar te ontmoeten. Hoe kunnen we meer ruimte creëren voor deze gemarginaliseerde groepen? Op basis van ons project SALON DUCHESSE, een salon gecreëerd door lokale vrouwen, wisselen we behoeften, wensen en oplossingen uit.
 
/w Diane Handali (Salon Duchesse), Jessica Vosters & Gitte Van der Biest (JES Brussels), Imane Benchaou (Sophia VZW) + Jan Wallyn
 
 
DIANE HANDALI (SALON DUCHESSE)
 
 
[NL] Het project "Salon duchesse" is een wekelijkse workshop voor vrouwen en genderminderheden die tussen oktober 2023 en februari 2024 werd georganiseerd door Recyclart, in samenwerking met verschillende kunstenaars. Samen met hun werd nagedacht over hun dromen voor het Duchesseplein en werkten ze samen aan een openluchtsalon op het plein. Diane Handali, al jaren maatschappelijk werkster en coördinatrice van het project, heeft een duidelijk beeld van het project, de vrouwen die eraan deelnamen en de hoop en wensen die eruit voortkwamen.
 
 
+
 
 
JESSICA VOSTERS & GITTE VAN DER BIEST (JES BRUXELLES) 
 
 
[NL] JES Brussels is een jeugdorganisatie met de stad als biotoop, die kinderen en jongeren ondersteunt in hun zoektocht naar hun plaats in de stad en in onze samenleving. Ze focust op ondersteuning, middelen en kansen voor jongeren in de Brusselse regio. Met hun publicatie 'Gender en Stad' nodigen Jessica Vosters en Gitte Van Der Biest ons uit om de stad te beschouwen als een ruimte van strijd en een plek van toe-eigenig; hoe stedelijke gebieden het dagelijkse leven van vrouwen en meisjes vormen, en bij uitbreiding hun manier van leven in de wereld.
En présence des bénévoles de JES Salma et Saloua.
 
 
+
 
 
IMANE BENCHAOU (SOPHIA VZW) 
 
 
[NL] Sophia's belangrijkste doelstelling is het bevorderen van onderzoek en onderwijs op het gebied van genderstudies, intersectionaliteit en queer studies in België. Het wil ook de samenwerking op dit gebied stimuleren en coördineren: tussen disciplines en tussen verschillende universiteiten, tussen de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschappen van België, maar ook tussen basisorganisaties, activisten, beleidsmakers, de civiele maatschappij en de academische gemeenschap.
Als projectcoördinator en onderzoeksassistent brengt Imane Benchaou een interdisciplinair perspectief op de vragen die opduiken rond gender en het leven in de stad.
 
 
 
 
LISE LOPEZ (Eru Urbanisme)
 
 
 
[NL] Lise Lopez is architecte, opgeleid in Parijs en Buenos Aires, waar vragen over interdisciplinariteit en territoriale identiteit gebaseerd op sociale gebruiken en praktijken haar carrière vormgaven. Doorheen haar praktijk heeft ze de rol van de architect in vraag gesteld, waarbij de plaats van burgers centraal staat in het projectproces. In haar samenwerking met de non-profitorganisatie ERU (Études de Recherches Urbaines), die gespecialiseerd is in operationele en duurzame stadsplanning in Brussel, heeft ze expertise opgedaan in het werken met minder zichtbare groepen, met name door middel van participatieve projecten gericht op het verzamelen van ervaringen en behoeften van vrouwen om een reeks aanbevelingen over gender te integreren in stadsplanning. Ze heeft ook trainingen gegeven om het bewustzijn van gender- en inclusiekwesties te vergroten en lokale overheidsafdelingen toe te rusten om steeds meer egalitaire en inclusieve stadsprojecten te ontwikkelen.
 
 
 
JAN WALLYN
 
Schrijver en consultant over participatie en inclusie : Jan Wallyn is ook een toegewijde performancekunstenaar die een doorleefde boodschap uitdraagt over gender- en queer-onderwerpen. Zich ten volle bewust van de vervreemding en het isolement waar onze mainstream samenleving queer mensen vaak in duwt, omarmt Jan niet alleen hun genderqueer lichaam en geest maar accepteert ook de eenzaamheid die vaak ontstaat door queerfobische incidenten.
 
 
_____
 
 
18:30 Visite Salon @ Place de la Duchesse Brabant

19:00  Repas & Iftar @ Recyclart
 
19:30 Talk @ Recyclart (FR/NL)
 
Pay what you can
 
+ BAR RESTO 12:00 > 22:00

_____
 
 
 
 
 
_____

Tags : KUNSTEN CENTRUM

Toevoegen aan mijn agenda

← Terug

News