VACATURES

VACATURES

Recyclart is op zoek naar:

1 PROGRAMMATOR ARCHITECTUUR EN STAD (V/X/M)

Voor haar kunstencentrum is Recyclart op zoek naar een collega voor de deelwerking architectuur en stedelijke context.

Recyclart is een Brusselse bi-communautaire organisatie op het kruispunt van artistieke ontwikkeling en sociale economie. Sinds 2018 maken de drie pijlers (Kunstencentrum, Recyclart Fabrik met hout- en metaalateliers en Bar Recyclart met een 100% veganistisch restaurant) deel uit van het Molenbeekse landschap en de nieuwe dynamiek die zich daar ontwikkelt. Het multi- en interdisciplinaire kunstencentrum Recyclart biedt een kwalitatief programma van allerlei activiteiten (muziek, experiment, performance, enz.). Een deel van deze programmering is gericht op het architectonische, stedenbouwkundige en sociologische universum dat een wijk, een regio, een stad omringt. We streven ernaar op een kritische en gevoelige manier om te gaan met de verschillende vragen die de voortdurende mutatie van onze omgeving met zich meebrengt.

Inhoud van de functie

Als verantwoordelijke voor de afdeling architectuur en stedelijke context maak je deel uit van het programmatieteam van Recyclart:

o Je stelt een origineel programma samen, waarin je de verschillende kwesties rond de evolutie van een stad vandaag behandelt, het architecturale, stedelijke en sociale spectrum
o Je ontwikkelt verschillende formaten die de verschillende doelgroepen aanspreken die Recyclart wenst te bereiken (bv. participatieve conferentie, lucha libre, projectie, installatie, publicatie...)
o Met een kritische benadering van de verschillende te onderzoeken thema's betreffende de gebouwde omgeving, de menselijke conditie en de complexe realiteit van deze context in voortdurende verandering
o Je zet coproducties op met partners (bestaande en nieuwe) om banden te smeden en wederzijdse verrijking te creëren.
o Je schrijft dossiers voor verschillende projectoproepen en brengt verslag uit aan de ondersteunende instanties, in samenwerking met de artistiek coördinator.
o Uw werk ondersteunt de artistieke en sociale visie van het kunstencentrum.

We zijn op zoek naar iemand

o die thema's wil aansnijden die nog niet zijn verkend, met nadruk op minder vertegenwoordigde stemmen
o met een achtergrond in praktijk en/of theorie met betrekking tot het stedelijk milieu.
o die rekening houdt met het bicommunautaire (Franstalig en Nederlandstalig) karakter van Recyclart: het opzetten van een netwerk, programmatie, tweetalige communicatie, zowel naar publiek toe als in dossiers.
o die in staat is projecten/rapporten te ontwikkelen en te schrijven
o die de job benadert met een open maar kritische geest
o die sociaal geëngageerd is

Wij bieden

Een deeltijds contract (tussen 40% en 50%) voor onbepaalde duur in pc 329.03, bij voorkeur met ingang van half augustus 2022. Maaltijdcheques, eindejaarspremie, transportvergoeding. Plaats van tewerkstelling: Manchesterstraat 13-15, 1080 Brussel, een site in volle ontwikkeling .

Interesse?

Stuur uw cv (max. 1 A4, pdf-formaat) per e-mail naar Daï-Linh Nguyên, artistiek coördinator, via jobs@recyclart.be, vóór zondag 26 juni 2022 om 23.59 uur met als onderwerp 'URBAN achternaam voornaam'. Om u beter te leren kennen, vragen wij u om ons geen motivatiebrief te sturen, maar een kort antwoord te formuleren op de volgende 3 vragen (1 A4 in het totaal, PDF-formaat):

o Wat geeft je energie naast je werk?
o Waarom solliciteer je bij Recyclart en niet bij een andere instelling die zich ook met stedelijke en sociale vraagstukken bezighoudt?
o Welke thema's zou jij, als verantwoordelijke van de afdeling architectuur en stad van Recyclart, willen behandelen en vanuit welke invalshoek?

 

De eerste selectie is gebaseerd op het CV en de antwoorden op bovenstaande vragen. Deze documenten zullen anoniem aan het selectiecomité worden voorgelegd. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 4 juli 2022 (en indien nodig in de week van 11 juli 2022).

Recyclart wil een weerspiegeling zijn van onze maatschappij. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun vaardigheden en kwaliteiten, ongeacht hun genderidentiteit en -expressie, seksuele oriëntatie, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en beperking. Heb je bepaalde aanpassingen nodig of ervaar je een drempel om deel te kunnen nemen aan de selectie? Geef dit dan aan in jouw sollicitatie of neem contact op met Daï-Linh Nguyên (dai-linh@recyclart.be).

 

__________________________________________________________________________________


Recyclart is op zoek naar iemand voor de functie

STEWARD / AWARENESS TEAM (V/X/M)

Je maakt deel uit van het avond/nachtteam voor de activiteiten van het kunstencentrum van Recyclart. Je werkt samen met het bestaande security-/stewardteam, gecoördineerd door de productiemanager.
 
MISSIE :
 • Zorg voor het welzijn en de veiligheid van het publiek tijdens evenementen
 • Probleemsituaties herkennen (alle soorten fysiek/verbaal geweld, discriminatie, intimidatie, enz.) EN op deze situaties reageren
 • Handhaven van de huisregels van Recyclart (safe.R space policy, drugs-/alcoholbeleid, nultolerantie voor gewelddadig/discriminerend gedrag, enz.)
 • Beheer van de publieksstromen op verschillende plekken (straat/ingang, vestiaire, jetons, koer)
 • Controle van de polsbandjes, tellen van het publiek, kassa
 • Inlichten van het publiek over de programmering van evenementen (artiesten, tijdschema's, enz.)
PROFIEL :
 • Dynamisch en proactief
 • Communicatie / bemiddeling / luistervaardigheid zijn belangrijk
 • Graag werken in teamverband en in contact zijn met het publiek
 • Geïnformeerd/bewust zijn van seksueel en gendergerelateerd geweld, risico's in de feest-omgeving (drugsgebruik, alcohol, enz.) en beleid inzake safe.R spaces (minderheidsgroepen, discriminatie, voorrechten, LGBTQIA+-mensen)
 • Belangstelling voor de culturele sector en het uitgaansleven
 • Beschikbaarheid in het weekend en 's avonds/'s nachts
 • Spreken van ten minste één van de twee talen FR/NL is nodig, tweetalig zijn is een pluspunt. Het spreken van een andere taal is ook een pluspunt
 • Eerste hulp kennis/certificaat is een plus maar niet verplicht (opleiding mogelijk)
WIJ BIEDEN :
 • Dagcontract
 • Ongeveer 15 uur per week
 • Mogelijkheid tot opleiding (party risico's, eerste hulp, safe.R space)
 • Tewerkstelling vanaf eind juni
INTERESSE?

Stuur uw CV (max. 1 A4, PDF-formaat) en motivatiebrief per e-mail naar Marie Scheins (productieverantwoordelijke) via jobs@recyclart.be, vóór 13 juni 2022, met als onderwerp "steward/awareness team". Om u beter te leren kennen, vragen wij u een kort antwoord te formuleren op de vraag: Waar krijgt u energie van naast uw werk? Hoe denk je dit te kunnen verbinden aan de functie die Recyclart aanbiedt? De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de weken van 13 en 20 juni 2022.

 
__________________________________________________________________________________

In het kader van het Doorstromingsprogramma, een opleiding - en tewerkstellingsprogramma, zoekt de vzw Recyclart

1 KEUKENHULP VEGAN RESTO # WELCOME (M/V/X)

Functie

Binnen de omkadering van een ploegbegeleider in het restaurant « Bar Recyclart »
/ Klaarzetten van de keuken en voorbereiding van de schotels
/ Algemene ondersteuning van de chef
/ Opvolging van stock en bestellingen
/ …

Profiel

/ Gepassioneerd zijn door koken
/ Zin hebben om nieuwe recepten uit te proberen
/ In de geest van zero waste principe werken

Recht hebben op een ecosoc contract:

/ Geen diploma of getuigschrift van middelbaar onderwijs bezitten ;
/ ingeschreven zijn bij Actiris als werkzoekende die minstens 624 dagen werkloos is geweest tijdens de 36 kalendermaanden die voorafgaan aan het begin van de tewerkstelling en geen diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald;
/ Een werkzoekende met verminderde arbeidsgeschiktheid zijn in de zin van artikel 7,
/ 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden;
/ Deel uitmaken van de doelgroepen van de maatregelen "ondersteuning van personen met specifieke problemen" en NEET's (jongeren die noch studeren, noch werken, noch een opleiding volgen) zoals gedefinieerd door Actiris of zoals gedefinieerd in het kader van de door Actiris ontwikkelde partnerschappen.

We bieden

/ een kwalitatieve infrastructuur en omkadering
/ bijkomende vormingsmogelijkheden (oa lessen Nederlands)
/ occasioneel avond- en weekendwerk

Voltijds contract voor een periode van maximum 2 jaar.
Aanwerving: zo snel mogelijk.

Interesse ?

Richt een overtuigende brief met C.V. aan jan@recyclart.be of aan Jan Douteur op het onderstaande adres

Recyclart
Manchesterstraat 13-15
1080 Molenbeek

 

__________________________________________________________________________________

 

Recyclart zoekt

Administratieve en logistieke hulp (F/X/H) 

1 jaar acs-integratiecontract door Actiris Convention A/ICI1600801 offre 2546807
Voor meer info over de voorwaarden, contacteer  Actiris 0800 35 123 of Jan Douteur jan@recyclart.be 


Toelatingsvoorwaarden:

 • Sinds ten minste 18 maanden ingeschreven als werkzoekende bij actiris

 • Jonge werkzoekende -25 jaar

 • Woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 • Niet meer dan 90 dagen achter elkaar gewerkt

 • Maximumniveau lager secundair onderwijs. Geen diploma van hoger secundair onderwijs 

Profiel:

 • Basiskennis van Ms office

 • Goed begrip van mondeling Frans en basiskennis van schriftelijk Frans

 • Basiskennis Nederlands of bereidheid tot verbetering 

 • Flexibel en in staat om zich in te zetten om de doelstellingen van Recyclart te ondersteunen

Taken:

 • Verwerking van inkomende en uitgaande documenten

 • Registratie van gegevens (scannen, doorsturen, enz.)

 • (Telefonisch) onthaal 

 • Registreren van reserveringen, afwezigheden, nieuwe arrivées

 • Bijdragen tot het goede beheer van de gebouwen en de organisatie van de activiteiten

 • Verspreiding van ons communicatiemateriaal

 • Beheer van de post

 • Aankopen

 • .... 

Interesse?

Stuur uw CV naar jan@recyclart.be of naar onderstaand adres ter attentie van Jan Douteur voor 31.05.2022!

Recyclart
Manchesterstraat 13-15
1080 Molenbeek

 

News